Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje

Recenzja: Eliyana R. Adler, Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union, Cambridge–London: Harvard University Press, 2020, 433 s.

Lidia Zessin-Jurek

zessinjurek@mua.cas.cz

doktor, historyczka, badaczka pamięci i ruchów uchodźczych. Pracuje w projekcie European Research Council „Unlikely refuge?” w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze nad książką o wczesnowojennym uchodźstwie Żydów na ziemiach polskich (1939–1940). W 2020 wspólnie z Kathariną Friedlą wydała Syberiadę Żydów polskich, a w 2022 r. m.in. Whose Victims and Whose Survivors? The Memory of Polish-Jewish Wartime Exiles in the USSR w „Holocaust and Genocide Studies” oraz Poland, a Country of Refuge: Revisiting the Historiography Patterns of Migration w „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”.

http://orcid.org/0000-0002-7701-7340

Czeska Akademia Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 673-677

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.981

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zessin-Jurek, L. (2023). Recenzja: Eliyana R. Adler, Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union, Cambridge–London: Harvard University Press, 2020, 433 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 673-677. https://doi.org/10.32927/zzsim.981

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje