Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje

Isaiah Trunk, Łódź Ghetto: A History; Andrea Löw, Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten

Klaus Peter Friedrich

redakcja@holocaustresearch.pl

niezależny historyk, publikuje m.in. na tematy wzajemnych relacji pomiędzy Polakami a Żydami w XX wieku, historia prasy w Polsce, stosunku PRL do Holocaustu. Obecnie związany z projektem badawczym i edytorskim mającym na celu opublikowanie wielotomowego wydawnictwa źródłowego poświęconego dokumentacji prześladowań i zagłady Europejskich Żydów przez nazistowskie Niemcy w latach 1933-1945 www.edition-judenverfolgung.de).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 425-429

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.251

Abstrakt

Isaiah Trunk, Łódź Ghetto: A History

tłum. i red. Robert Moses Shapiro, wstęp Israel Gutman, Indiana University Press, Bloomington 2006, 472 strony (mapy, tabele, czarno-białe ilustracje)

Andrea Löw, Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten

(seria wydawnicza poświęcona Kronice Getta Łódzkiego), Wallstein Verlag, Göttingen 2006, 584 strony (mapy, tabele, grafiki, czarno-białe ilustracje, suplement)

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Friedrich, K. P. (2007). Isaiah Trunk, Łódź Ghetto: A History; Andrea Löw, Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 425-429. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.251

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje