Ogłoszenie

Mamy zaszczyt poinformować o rozszerzeniu składu Rady Naukowej pisma, do której dołaczyli wybitni badacze i badaczki z Polski i zagranicy.

2020-12-01

W 2020 roku mamy także honor przedstawić rozszerzony skład Rady Naukowej pisma. Wierzymy, że wywrze ona pozytywny wpływ na naszą pracę, a także przyczyni do jeszcze lepszego funkcjonowania rocznika w kraju i poza jego granicami.

RADA NAUKOWA:

Michał Głowiński
Havi Dreifuss
Jan Jagielski
Samuel Kassow
Andrea Löw
Szymon Rudnicki
Dariusz Stola
Jean Charles Szurek
Nechama Tec
Anna Wolff-Powęska
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel