Ogłoszenie

Anna Bikont odpowiada Krzysztofowi Wyszkowskiemu w sprawie jego oświadczenia dotyczącego artykułu nt. zbrodni oddziału AK na Żydach ukrywających się na bagnach koło wsi Podosie w Łomżyńskiem

2023-03-29

Anna Bikont odpowiada na oświadczenie Krzysztofa Wyszkowskiego w sprawie jej artykułu pt. »„Marzeniem pana Poteraja jak i moim jest, aby te niechlubne wydarzenia zostały opisane”. O zbrodni oddziału AK na Żydach ukrywających się na bagnach koło wsi Podosie w Łomżyńskiem« opublikowanego w numerze 18 (2022) rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały na stronach 170-199

Przytaczam niżej oświadczenie, opublikowane 22 marca br. na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej przez Krzysztofa Wyszkowskiego, a odnoszące się do przygotowanego przeze mnie artykułu.  Nie do końca rozumiem, dlaczego autor wydał je jako członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wszak rozmawiałam z nim jako osobą prywatną. Wyjaśniam jednak podnoszone wątpliwości i odpowiadam na stawiane mi zarzuty.

Rzeczywiście rozmawialiśmy o zbrodni w Krzewinie w czasie spotkań, które trwały dekadę. Wybrałam te wypowiedzi, które wydały mi się interesujące. Nie wydaje mi się to być zarzutem, przeciwnie. Nie byłam proszona o autoryzację. Krzysztof Wyszkowski był gotów się konfrontować z czymś tak bolesnym, jak uczestnictwo własnego ojca w oddziale AK, który wyruszył zamordować ukrywających się Żydów.

Wspominając, że jeździł w miejsce zbrodni i zapalał znicze, wyrażałam mój szacunek dla takiej postawy. Nie rozumiem zarzutu, że „autorka bezpodstawnie przypisała IPN mój wniosek o ponowne wszczęcie śledztwa”. Napisałam, że Krzysztof Wyszkowski zwracał się o wznowienie śledztwa.

Pozostaję z wdzięcznością dla Krzysztofa Wyszkowskiego za udostępnienie mi materiałów, które zebrał w czasie swoich poszukiwań nad zbrodnią w Krzewinie.

Anna Bikont

 

* * *

Oświadczenie Krzysztofa Wyszkowskiego, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

W artykule Anny Bikont zatytułowanym „Marzeniem Pana Poteraja jak i moim jest aby te niechlubne wydarzenia zostały opisane” O zbrodni oddziału AK na Żydach ukrywających się na bagnach koło wsi Podosie w Łomżyńskiem [w:] Zagłada Żydów, Studia i Materiały, r. 2022, nr 18, Autorka tekstu przypisała mi następujące wypowiedzi:

  1. 196: „Znalazłem to miejsce, zapaliłem znicze. Pojechałem do IPN do Białegostoku z propozycją zbudowania pomnika”
  2. 197: „Jeździłem tam parokrotnie w Święto Zmarłych jeszcze w czasach, kiedy komunikacja była trudniejsza, zapalałem świeczki. Stukałem do drzwi IPN-u, upominałem się. Wszyscy mnie namawiali, żebym to zostawił, z czasem wybili mi to z głowy”

Jest to nieautoryzowana i dezinformująca zbitka różnych informacji przekazanych Autorce podczas kolejnych rozmów, w trakcie naszych spotkań trwających dekadę.

Autorka bezpodstawnie przypisała Instytutowi Pamięci Narodowej mój wniosek o ponowne wszczęcie śledztwa, złożony u prokuratora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na kilka lat przed jego powstaniem.

Stanowczo zaprzeczam jakobym kiedykolwiek podnosił tę sprawę poza rozmową z prokuratorem Waldemarem Monkiewiczem, który w 2000 r. wykazał życzliwość, ale pozostawił sprawę bez nadania biegu.

Krzysztof Wyszkowski
członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/181113,Oswiadczenie-Krzysztofa-Wyszkowskiego-czlonka-Kolegium-Instytutu-Pamieci-Narodow.html
dostęp: 28.03.2023