Ogłoszenie

Call for Articles - ROK 2024: zaproszenie do nadsyłania propozycji artykułów. Jubileuszowy numer 20 będzie poświęcony zagadnieniu ZAGŁADY i PSYCHOLOGII

2023-03-15

Call for Articles

ROK 2024

Zagłada i Psychologia

Numer 20 rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały będzie tomem jubileuszowym. Pojawią się w nim teksty podsumowujące, bilanse, próby spojrzenia na wybrane zagadnienia z perspektywy dwudziestu lat. Ponadto tematem przewodnim numeru będzie ZAGŁADA I PSYCHOLOGIA. (czytaj więcej ...)

Janusz Korczak notował w swoim dzienniku: „Rad i nierad jestem. Gniewam się, cieszę, niepokoję, oburzam się, pragnę doznać i uniknąć, dobrze życzę, wzywam o karę bożą czy ludzką. […] wszystko to teoretyczne. Na obstalunek. Płasko, szaro, zwyczajowo, zawodowo, jak przez mgłę, zamazane uczucia, bezwymiarowe, Są obok mnie, ale nie ma ich we mnie. […] Indolencja. Nędza uczuć. […] Już wie, że musi umrzeć. I co dalej? Przecież nie umiera się więcej niż raz?”. (czytaj więcej ...)

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

15 czerwca 2023 r. – ostateczny termin nadsyłania propozycji artykułu zawierającego:

  • konspekt artykułu, na który się składają: tytuł, główne tezy, metodologia, źródła; objętość do 1800 znaków,
  • krótka nota o autorze zawierająca informacje o karierze akademickiej, bieżącej afiliacji, zainteresowaniach i dokonaniach badawczych, wykaz najważniejszych publikacji.

Propozycję artykułu należy przesyłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl

 

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

30 czerwca 2023 r. – termin ostatecznej decyzji Redakcji o przyjęciu propozycji i zamawiania tekstów

1 lutego 2024 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów poprzez system czasopisma - 
https://zagladazydow.pl/index.php/zz/about/submissions 

(czytaj więcej ...)