Ogłoszenie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie współfinansowało wydawania rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"

2021-02-12

W świetle wczorajszej publikacji listy czasopism punktowanych MEiN dość symptomatyczne wydają się ogłoszone dziś wyniki konkursu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo, że publikacja rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" z nawiązką wpisuje się w priorytety programu, w ocenie ekspertów i Ministra Glińskiego, NIE ZASŁUGUJE ona na wsparcie w programie, którego celem jest "wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych)"