1.
Journal E, Grabowski J. From the editors. ZZSiM [Internet]. 1 grudzień 2010 [cytowane 17 wrzesień 2021];(Holocaust Studies and Materials):7-8. Dostępne na: https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/119