Grabowski, Jan. „Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant Konspiratorem. Szesnaście Lat Na Muszce Gestapo I Bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen Years on a Sight of Gestapo and State Security]”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (listopad 30, 2010): 483-489. Udostępniono wrzesień 17, 2021. https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/144.