Leociak, J., A. Mazur, i A. Żmijewski. „«Berek Jest głosem O Niemocy Wobec okrucieństwa; Pragnieniem, by Zagłada Się Nie wydarzyła». Z Arturem Żmijewskim Rozmawiają Jacek Leociak I Adam Mazur”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 17, grudzień 2021, s. 606-18, doi:10.32927/zzsim.897.