Grabowski, J., i B. Engelking. „Warsaw Jews Expelled from Switzerland to the General Government”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, grudzień 2008, s. 355-64, doi:10.32927/ZZSiM.88.