Skibinska, A., i D. Libionka. „ «Przysięgam Walczyć O Wolną I potężną Polskę, Wykonywać Rozkazy przełożonych, Tak Mi dopomóż Bóg». Żydzi W AK. Epizod Z Ostrowca Świętokrzyskiego”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 4, listopad 2008, s. 287-23, doi:10.32927/ZZSiM.275.