[1]
J. Budzik, „Literatura jako strategia przetrwania. Przypadek Węgier: Kinga Piotrowiak-Junkiert, Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948 [Jag”, ZZSiM, nr 17, s. 816-820, grudz. 2021.