[1]
R. Sendyka, „«Zbadane, ujawnione i wyjaśnione»: o metodzie śledczej w badaniach fotografii Holokaustu: Wendy Lower, The Ravine: A Family, a Photograph, a Holocaust Massacre Revealed [Roma Sendyka]”, ZZSiM, nr 17, grudz. 2021.