[1]
K. Malicki, „Pomiędzy niepamięcią a pamięcią ekskluzywną. Współczesny Rzeszów wobec swojej żydowskiej przeszłości ”, ZZSiM, nr 17, s. 649-669, grudz. 2021.