[1]
A. . Kopciowski, „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagłada w listach lubelskiego rabina Hersza Majlecha Talmuda”, ZZSiM, nr 15, s. 91-113, grudz. 2019.