[1]
W. Mądry, „Zagłada ludności żydowskiej i polskiej w Miechowie widziana oczyma nastolatka. Nieopublikowane wspomnienia Andrzeja Wędzkiego z lat 1939–1945 ”, ZZSiM, nr 17, s. 310-325, grudz. 2021.