[1]
K. Hartman, „Tak niewiele wiem [Aneks:] List Anny Lorenc napisany w więzieniu w Tarnopolu ”, ZZSiM, nr 17, s. 287-294, grudz. 2021.