[1]
M. Semczyszyn, „Żydzi w sowieckich oddziałach partyzanckich na północno-wschodnich terenach Drugiej RP 1941–1944 – zarys problematyki”, ZZSiM, nr 17, s. 139-171, grudz. 2021.