[1]
D. Libionka, „Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu”, ZZSiM, nr 7, s. 23-62, grudz. 2011.