[1]
J. . Grabowski, „Propaganda antyżydowska w Generalnej Guberni, 1939–1945”, ZZSiM, nr 6, s. 117-158, grudz. 2010.