[1]
A. Pajączkowska, „Obraz odzyskany. Fotograficzne portrety ocalonych”, ZZSiM, nr 4, s. 383-402, grudz. 2012.