[1]
M. Polit, „Jankiew Pat. «Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem»”, ZZSiM, nr 16, s. 454-463, grudz. 2020.