[1]
S. B. Królak, „Spacerem po getcie. Doświadczenie przestrzeni getta w Łodzi i w Warszawie z perspektywy pieszego”, ZZSiM, nr 16, s. 613-612, grudz. 2020.