[1]
B. Grzanka, „Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof w lutym i marcu 1942 r. w świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi”, ZZSiM, nr 16, s. 600-612, grudz. 2020.