[1]
K. Persak, „Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej ”, ZZSiM, nr 16, s. 761-791, grudz. 2020.