[1]
A. Żbikowski, „August Grabski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946) ”, ZZSiM, nr 16, s. 844-849, grudz. 2020.