[1]
W. Lower, „Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–1963”, ZZSiM, nr 8, s. 237-268, grudz. 2012.