[1]
J. Borowicz, „Anatol Chari, Timothy Braatz, Podczłowiek. Wspomnienia członka Sonderkomanda”, ZZSiM, nr 9, s. 636-640, grudz. 2013.