[1]
A. Żółkiewska, „Monika Polit, «Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu». Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie”, ZZSiM, nr 9, s. 560-568, grudz. 2013.