[1]
K. . Kijek, „Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935”, ZZSiM, nr 14, s. 45-79, grudz. 2018.