[1]
M. Taras, „Źródła autobiograficzne w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie”, ZZSiM, nr 9, s. 508-520, grudz. 2013.