[1]
J. Kochanowski, „Żydowskie listy do Hansa Franka (1940): sprzeciw czy strategia przetrwania?”, ZZSiM, nr 9, s. 488-500, grudz. 2013.