[1]
J. S. . Legge, Jr., „Opór wobec procesów w sprawie zbrodni wojennych: masakra w Malmédy, niemieckie Kościoły a kontrwywiad amerykański CIC”, ZZSiM, nr 9, s. 173-203, grudz. 2013.