[1]
J. Grabowski, „Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946”, ZZSiM, nr 9, s. 141-156, grudz. 2013.