[1]
J. Kowalska-Leder, „Wszechobecność Sprawiedliwych”, ZZSiM, nr 10, s. 1073-1082, grudz. 2014.