[1]
S. . Obirek, „Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków”, ZZSiM, nr 10, s. 1008-1015, grudz. 2014.