[1]
D. Libionka i B. Engelking, „Anki Grupińskiej zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich); Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej”, ZZSiM, nr 10, s. 987-990, grudz. 2014.