[1]
D. Libionka i J. Grabowski, „Meldunki Obwodu «Praga» Policji Polskiej o zatrzymaniach Żydów w Warszawie w okresie maj–lipiec 1943 r.”, ZZSiM, nr 10, s. 592-621, grudz. 2014.