[1]
N. Cieślińska-Lobkowicz, „Habent sua fata libelli. Okupacyjny rynek sztuki w Warszawie a własność żydowska”, ZZSiM, nr 10, s. 185-208, grudz. 2014.