[1]
D. Libionka, „W poszukiwaniu miliona Sprawiedliwych”, ZZSiM, nr 11, s. 773-781, grudz. 2015.