[1]
N. Cieślińska-Lobkowicz, „Żydowska Biblia pauperum”, ZZSiM, nr 11, s. 743-752, grudz. 2015.