[1]
K. Panz, „«Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć». Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947”, ZZSiM, nr 11, s. 33-89, grudz. 2015.