[1]
R. . Sendyka, „Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie”, ZZSiM, nr 15, s. 754-768, grudz. 2019.