[1]
D. Libionka, „Odpowiedź na list Joshui Zimmermana”, ZZSiM, nr 13, s. 880-882, grudz. 2017.