[1]
A. Bańkowska, „Żydowska Samopomoc Społeczna w okresie akcji «Reinhardt» ”, ZZSiM, nr 13, s. 276-294, grudz. 2017.