[1]
D. . Libionka, „Prześladowcy Żydów przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej AK w 1944 r.”, ZZSiM, nr 15, s. 371-408, grudz. 2019.