[1]
D. Libionka, „Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943”, ZZSiM, nr 2, s. 292-314, grudz. 2006.