[1]
J. Grabowski, „Józef Górski, Na przełomie dziejów”, ZZSiM, nr 2, s. 280-291, grudz. 2006.