[1]
G. Finder, „Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady”, ZZSiM, nr 2, s. 221-241, grudz. 2006.