[1]
D. Libionka, „Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy.”, ZZSiM, nr 1, s. 165-190, grudz. 2005.